การแทรกวัตถุในหน้าเว็บเพจ

การแทรกรูปภาพ

การใส่ภาพ ให้คลิ้กเมาส์ไปในช่องตารางตามแบบที่ออกแบบไว้ แล้วนำภาพมาใส่ โดยไปที่เมนู Insert เลือก Image

เลือกภาพที่ต้องการนำไปใส่ไฟล์ภาพควรอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับเว็บของเราทั้งหมด

ในช่องของ Horz เลือก Center (กึ่งกลาง) และ Vert เลือก Middle (กึ่งกลาง) สำหรับหน้าเว็บเพจนี้ อาจเป็นค่าอื่นๆได้ตามรูปแบบของเว็บ เพจนั้นๆ

ได้แล้วถูกต้อง ก็ทำที่ช่องตารางถัดไปได้เลยครับ ด้วยวิธีเดียวกัน

เพียงเท่านี้ก็ได้รูปภาพเมนููในส่วนของหัวเว็บมาแล้ว

 
copyright © 2021 By ปวส.C2/2