การสร้างหน้าเว็บเพจ

 

     ในการสร้างหน้าเว็บเพจ จากการที่เราได้ออกแบบมาแล้วนั้น เราต้องทำการทำความเข้าใจก่อนว่า ในการสร้างหน้าเว็บเพจด้วย โปรแกรม adobe dreamweaver นั้น ใช้ลักษณะการวางโครงสร้างด้วยตาราง โดยเราต้องกำหนดลักษณะ ของตารางให้สอดคล้อง กับรูปแบบของ เว็บไซต์ให้ได้เสียก่อน หลักจากนั้นสร้างตารางตามรูปแบบที่เราได้ออกแบบไว้ แล้วจึงนำ Object เช่นภาพ เมนู ตัวหนังสือ หรืออื่นๆนำไป ใส่ไว้ตามช่องตารางนั้น ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจตรงนี้แล้ว สร้างตารางออกมาได้อย่างถูกต้อง ตามการจัดวางของ เว็บไซต์เราก็ถือว่า ประสบความสำเร็จไปแล้วมากกว่าครึ่ง กล่าวคือ ถ้ารูปแบบตารางของเราถูกต้องแล้ว ที่เหลือเราก็แค่นำภาพ ตัวหนังสือ และเมนูมาจัดวาง ตามช่องของตาราง ใส่ link ก็นำว่าเสร็จแล้วครับ ยิ่งการทำด้วยโปรแกรม adobe dreamweaver จุดเด่นคือ สามารถ ออกแบบ ด้วย UI หรือ User Interface คือการออกแบบในลักษณะของภาพกราฟิก นำมาจัดวางด้วยเมนูต่างๆ ไม่ใช่เป็นการเขียน Codeแบบที่สายโปรแกรมเมอร์ เขาทำกัน ซึ่งถ้าไม่มีความชำนาญมากพอ งงตาแตกกันเลยทีเดียวครับง่ายแค่ไหน เราลองมาลงมือทำกัน เลยดีกว่าเนอะ.....

   จากภาพจะสังเกตุได้ว่ามีส่วนของตารางแยกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของสีแดง และสีเขียว

 

- สีแดง คือส่วนที่แสดงถึงตารางหลัก โดนรูปแบบของเว็บเพจนี้ ควรจะสร้างตารางหลัก เป็นตัวคุมเนื้อหาทั้งหมด โดยมีตาราง 7 แถวในแนว   แกนนอน แบ่งเป็น 7 ชั้น ตามลำดับของเนื้อหาในเว็บเพจนั้นๆ

 

- สีเขียว คือส่วนที่แสดงถึงตารางย่อย โดยแบ่งย่อยๆไปตามเนื้อหาในหัวข้อนั้นๆ คือการใช้ตารางซ้อนตารางนั่นเอง

 

เพื่อเป็นการง่ายต่อการจัดวางรูปแบบ และการเพิ่มเนื้อหาต่างๆ โดยสั่งเกตุที่ขอบซ้ายและขวา ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ว่างแต่ก็ควรใส่ตารางไว้แต่ ไม่ต้องใส่เนื้อหา เพื่อเป็นตัวกันไม่ให้เนื่อหาของเรา ขยับไปอยู่ส่วนที่เราไม่ต้อการ จะเป็นตัวช่วยให้การจัดหน้านั้นง่ายขึ้น

 

 
 
copyright © 2021 By ปวส.C2/2