การแทรกวัตถุในหน้าเว็บเพจ

การแทรก Rollover Image

Rollover Image คือคำสั่งที่ทำให้ภาพเปลี่ยนไฟเมื่อนำเมาส์ลากผ่าน เหมาะแก่การนำไปทำเป็นปุ่มเมนู เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้เว็บไซต์ดู สวยงาม โดยเราต้องเตรียมภาพไว้ 2 ภาพเสียก่อน คือปภาพปกติ และภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

ภาพปกติ ภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไปที่เมนูคำสั่ง Rollover Image ( ปุ่มเมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของตัวโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2019)

ใส่รายละเอียดดังภาพ โดยกด Browse ไปยังที่จัดเก็บภาพ

เพียงเท่านี้ก็ได้ปุ่มเมนูเก๋ๆมาแล้วครับ ไม่เชื่อลองคลิ้กดูครับ

 
copyright © 2021 By ปวส.C2/2