การแทรกวัตถุในหน้าเว็บเพจ

การแทรกวีดีโอ

เลือกเมนู ฝัง

เลือกเมนู คัดลอก เพื่อนำ Code มาใส่ที่หน้าเว็บเพจ

นำ Code ที่คัดลองมาใส่ที่หน้าต่าง Code Inspector สามารถกำหนัดขนาดได้ด้วย

ง่ายมากๆเลย ถ้าใครงงขั้นตอนสามารถรับชมลิปได้เลยครับ

หากท่านใดต้องนำคลิปจากผู้ให้บริการทางด้านวีดีโออื่นๆก็สามารถนำ Code มาวางได้เช่นกันครับ

 
copyright © 2021 By ปวส.C2/2